Category Archives for Fysiikka

Fundamentals of Physics: v. 1-5

Luokka: Fysiikka

Relativity: The Special and the Gener…

After completing the final version of his general theory of relativity in November 1915, Albert Einstein wrote a book about relativity for a popular audience. His intention was ”to give an exact insight into the theory of relativity to those … Continue reading

Luokka: Fysiikka

Empiria 8

Empiria ohjaa sinut tutustumaan fysiikan lainalaisuuksiin. Kirjassa tutustutaan sahkomagneettiseen sateilyyn, spektreihin, mustan kappaleen sateilyyn seka valosahkoiseen ilmioon ja rontgensateilyyn. Lisaksi tarkastellaan dualismia, atomimalleja ja radioaktiivisuutta seka kerrotaan eri sateilylajeilta suojautumisesta ja sateilyn hyotykaytosta.

Luokka: Fysiikka

Quantum Enigma: Physics Encounters Co…

In trying to understand the atom, physicists built quantum mechanics, the most successful theory in science and the basis of one-third of our economy. They found, to their embarrassment, that with their theory, physics encounters consciousness. Authors Bruce Rosenblum and … Continue reading

Luokka: Fysiikka

Avain fysiikka 3 E

Uudistetuissa, opetussuunnitelman perusteiden mukaisissa Avain E-oppikirjoissa on samoissa kansissa teoria ja siihen liittyvat tehtavat. Niita voidaan kayttaa yleista, erityista ja tehostettua tukea tarvitseville. E-oppikirjat soveltuvat oppimateriaaleiksi erityisluokille seka yleisopetukseen integroiduille erityisoppilaille, maahanmuuttajille ja muuta erityista tukea tarvitseville.

Luokka: Fysiikka

Miksi paahtoleipä putoaa voipuoli ala…

Fysiikkaa pidetaan monesti hyvin abstraktina ja vaikeasti lahestyttavana tieteenalana. Taman teoksen kirjoittaja Robert Ehrlich on ottanut tehtavakseen kumota taman kasityksen. Ehrlich esittelee kirjassaan lukuisan joukon allistyttavan yksinkertaisia fysiikan demonstraatioita ja kokeita, jotka tuovat fysiikan eri osa-alueet ja luonnonlait osaksi joka … Continue reading

Luokka: Fysiikka

Physica 7

Sahkoopin toinen kurssi kasittelee sahkomagnetismia, jonka aiheita ovat magnetismi, sahkomagneettinen induktio, vaihtovirta ja sahkomagneettinen sateily. Kirjassa on paljon kokeellista tyoskentelya tukevia toita, esimerkkeja ja harjoitustehtavia.

Luokka: Fysiikka

Johdatus suhteellisuusteoriaan

Suhteellisuusteoria on yksi fysiikan ja ehka kaiken luonnontieteen suurimmista intellektuaalisista saavutuksista.Suhteellisuusteoria on teoria ajasta ja avaruudesta, ja se on monin tavoin arkikokemuksemme vastainen. Sen vuoksi sita pidetaan usein vaikeana.

Luokka: Fysiikka

Briefer History of Time, A

Stephen Hawking’s worldwide bestseller, A Brief History of Time, has been a landmark volume in scientific writing. Its author’s engaging voice is one reason, and the compelling subjects he addresses is another: the nature of space and time, the role … Continue reading

Luokka: Fysiikka

Statistinen fysiikka

Luokka: Fysiikka