Category Archives for Historia

To Live Again: Archeology and History…

Luokka: Historia

Hyökkäyksen edellä (+cd)

Jatkosodan alkaessa Suomi valmistautui valtaamaan takaisin talvisodassa menetetyn Karjalan Kannaksen. Hyokkaysta pohjustettiin lahettamalla kaukopartioita vihollisen selustaan tiedustelemaan ja hairitsemaan sotilaallisia kohteita. Hyokkayksen edella kertoo yhden Kannakselle lahetetyn partion tarinan.Partioon varvattiin kahdeksan Kannaksella kasvanutta nuorta miesta: orpopoikia, kanta-aliupseereita ja rajaseudun venajantaitoisia … Continue reading

Luokka: Historia

Joyful Wisdom

In this remarkable sequel to his book, ”The Joy of Living”, Buddhist scholar and teacher Yongey Mingyur Rinpoche explores the role of positive thinking and how to overcome anxiety in everyday life. ”Joyful Wisdom” is divided into three parts, the … Continue reading

Luokka: Historia

Kolmannen valtakunnan lähettiläs Wipe…

Keskustelu Suomen roolista talvi- ja jatkosodassa on kestanyt vuosikymmenia. Tutkijat ovat taittaneet peista muun muassa siita, oliko Suomi pelkka tahdoton ajopuu suurvaltojen mittelossa, kaviko maamme erillissotaa natsi-Saksan paamaarista riippumatta ja suunnitteliko Suomen johto Karjalan takaisinvaltausta Saksan rinnalla viela talvisotaa kaytaessa.Kolmannen … Continue reading

Luokka: Historia

Aikalainen 8

Tehtavakirjat etenevat oppikirjan lukujen mukaisesti siten, etta jokaista lukua varten on kaksi aukeamaa. Ensimmaiselle aukeamalle on laadittu perustehtavat ja toiselle aukeamalle soveltavat tehtavat. Tehtavakirjojen vastaukset loytyvat Sanoma Pro Oppimisymparistosta.

Luokka: Historia

Sodankäynnin taito

Sodankaynnin taito on lahes 2500 vuotta sitten Kiinassa kirjoitettu sotataidon klassikko, joka kasittelee muun muassa sodan strategiaa, taktiikkaa ja psykologiaa.Kirja on filosofisena tutkielmana seka sotapolitiikan ja strategian tutkimuksena edelleen hammastyttavan ajankohtainen.

Luokka: Historia

Spiritual World of the Hobbit, The

Luokka: Historia

Corpus 1

Corpus 1 Ihminen, ymparisto ja kulttuuri tutustuttaa opiskelijat maailmanhistoriaan erityisesti ymparisto-, vaesto- ja taloushistorian nakokulmasta. Globaalit ilmiot ja niiden historialliset juuret hahmottuvat taman kirjan kautta selkeaksi kokonaisuudeksi.

Luokka: Historia

Suomi on ruotsalainen

Millainen Suomi olisi ilman Ruotsin aikaa? Olisiko se lantinen demokratia? Olisiko se luterilainen? Olisiko siita tullut pohjoismainen hyvinvointivaltio? Olisiko koko Suomea olemassa?Herkullisia kysymyksia, joihin on myohaista saada vastauksia. Ne kuitenkin auttavat tarkastelemaan, mita kaikkea Suomi tanaan on – Ruotsin vaikutuksesta.Suomalaiset … Continue reading

Luokka: Historia

Ryssäviha

”Ryssaviha” kuuluu Suomen lahimenneisyyteen, vaikka siita on viime vuosikymmenina haluttu sanoutua irti. Viime sotien aikana ja jo sita ennen oli varsin yleisesti tapana puhua perivihollisesta, jota kohtaan Suomen kansa oli aina tuntenut pelkoa ja epaluuloa.Onko Suomessa todella aina vihattu venalaisia?

Luokka: Historia