Category Archives for Kurssikirjat

Ledarskap I Organisationer

Ledarskap i organisationer kombinerar stor bredd och stort djup vilket gör boken mycket användbar. Den kan användas som kursbok i utbildningar på Mastersnivå i ämnen såsom: företagsekonomi, industriell ekonomi, förändringsledning, ledning och organisation och Human Resource Management.

Luokka: Kurssikirjat

Harjoitus tekee mestarin 2

Harjoitus tekee mestarin 2: suomen kielen keskitason harjoituksia maahanmuuttajille on laadittu aikuisille kielenoppijoille, jotka hallitsevat jo suomen kielen perusteet. Kirjassa kaydaan lapi lauseiden muodostamista ja yhdistamista ja paneudutaan moniin erityisesti kirjoitetulle kielelle ominaisiin rakenteisiin, joita esiintyy esimerkiksi sanomalehtiteksteissa.Mukana on runsaasti … Continue reading

Luokka: Kurssikirjat

Lilla biblioteket, Dilba dissar allt …

Favoritserie i repris!Sma, korta berattelser i ett nytt och behandigt format. Alla bocker ar illustrerade. Serien kommer att utokas efterhand. Bockerna saljs i 3-pack.For nyborjarlasare finns Lilla biblioteket pa tva nivaer.Niva A16 sidor, 4 – 6 rader per uppslag, ca … Continue reading

Luokka: Kurssikirjat

Palkkavuosi

Palkkavuosi on kaytannonlaheinen palkkahallinnon oppikirja ammattikorkeakouluihin, taloushallinnon ammattitutkintoon, muuhun palkkahallinnon aikuiskoulutukseen ja itsenaiseen opiskeluun.Kirjassa seurataan esimerkkien avulla kuvitteellisen pienyrityksen palkanlaskennan vaiheita.

Luokka: Kurssikirjat

Tekniikan matematiikka 1

Tekniikan matematiikka -sarja sisaltaa tekniikassa tarvittavat perustiedot matematiikasta tiiviina kokonaisuutena. Runsaat esimerkit ja selkea teksti helpottavat oppimista. Johdonmukainen rakenne auttaa hahmottamaan matematiikan kokonaisuuksia. Tiiviista kokonaisuudesta on helppo palauttaa asiat mieleen lapi insinooriopintojen.

Luokka: Kurssikirjat

Tutkimushaastattelu

Tutkimushaastattelu eri muodoissaan on kaytetyimpia tiedonhankinnan menetelmia useilla tieteenaloilla. Haastattelu voidaan tehda monista lahtokohdista kasin ja toteuttaa monin eri muodoin. Tassa kirjassa kasitellaan tutkimushaastattelun niin teoreettisia kuin kaytannollisiakin kysymyksia ja ongelmia.

Luokka: Kurssikirjat

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kategoriat ovat olennaisia toisten ihmisten ja oman itsemme maarittelyn valineita. Kategoriat ja niiden kaytto kertovat ajasta, jossa elamme, siita mita pidamme normaalina, arvokkaana, ongelmana tai poikkeavana. Myos kaikki yhteiskunnalliset instituutiot paivakodista vanhainkotiin ja sairaalasta vankilaan nojaavat vahvasti ihmisten ja asioiden … Continue reading

Luokka: Kurssikirjat

Prince, The

At the end of an industrious political career in conflict-riven Italy, the Florentine diplomat Niccolo Machiavelli composed his masterpiece The Prince, a classic study of power and politics, and a manual of ruthlessness for any ambitious ruler. Controversial in his … Continue reading

Luokka: Kurssikirjat

Tekniikan fysiikka 2

Kaksiosainen Tekniikan fysiikka -sarja sisaltaa insinooripintojen perusfysiikan. Kirjoissa kasitteet ja periaatteet esitetaan selkeasti ja yksiselitteisesti, ja niissa otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen lahtotaso. Uusien teemojen kasittely alkaa opiskelijan kokemuspiirista.

Luokka: Kurssikirjat

Boken om Europa Facit 5-pack

Med historiska tillbakablickar!Boken om Europa berattar om hur var varldsdel ser ut och om lander, djur och natur. Den innehaller ocksa spannande faktauppslag med allt fran hur tidvattnet gor att batar hamnar pa torra land till varfor vulkaner far utbrott.

Luokka: Kurssikirjat