Category Archives for Kurssikirjat

Mummy’s Little Sunflowers

This latest picture book from the fantastic author and illustrator team, Angela McAllister and Alison Edgson, is a touching, gently humorous story exploring the unique relationship between siblings. The perfect read for young children with brothers or sisters.

Luokka: Kurssikirjat

Niin siinä käy kun omistaa

Valtion yhtioomistuksessa on parin vuosikymmenen aikana tapahtunut suuria muutoksia. Suurista valtionyhtioista ja vanhoista liikelaitoksista valtiolla on enemmisto enaa vain muutamassa strategiseksi katsotussa, muissa jaljella on vaihtelevansuuruinen vahemmisto ankkuriomistuksena.

Luokka: Kurssikirjat

Fysiikan ylioppilastehtävät ratkaisui…

Fysiikan ylioppilastehtavat ratkaisuineen -kirja sisaltaa ylioppilastutkinnon reaalikokeen fysiikan tehtavat malliratkaisuineen vuodeesta 2003 vuoden 2012 kevaaseen.Ratkaisujen lisaksi kirja sisaltaa useimmissa tehtavissa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) arvostelussa noudatetun pisteityksen.

Luokka: Kurssikirjat

Tekniikan kaavasto

Tekniikan kaavasto on matemaattis-tekninen tietopaketti, joka palvelee jokaista tekniikkaa tai matemaattis-luonnontieteellisia aineita opiskelevaa tai niita kaytantoon soveltavaa henkiloa.Kirja sisaltaa tarkeimmat matematiikan, fysiikan, mekaniikan, lujuusopin, kytkentalogiikan ja kemian kaavat seka taulukoita.

Luokka: Kurssikirjat

Johdatus tilastotieteeseen

Suomenkielinen oppikirja tilastotieteen peruskurssille. Sopii myos oheislukemistoksi palauttamaan mieleen ja kertamaan aikaisemmin opittua opintojen myohaisemmassa vaiheessa.

Luokka: Kurssikirjat

Mr Foote’s Other Leg: Comedy, Tragedy…

In 1776 Foote’s was the most talked-of name in the English-speaking world. By 1777 it was almost unmentionable. Samuel Foote, friend of David Garrick and Dr Johnson, is the greatest lost figure of the eighteenth century; his story defies belief … Continue reading

Luokka: Kurssikirjat

Suomen mestari 3 (2 cd)

Suomen mestari 3 -oppikirjaa täydentävä, kaksi CD-levyä käsittävä äänimateriaali kehittää suomen kielen opiskelijan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista runsaiden harjoitteiden avulla.

Luokka: Kurssikirjat

Kriittinen oikeuspositivismi

Kriittinen oikeuspositivismi on ehdotus tavaksi kasittaa moderni, saadannainen oikeus. Samalla se on ehdotus oikeustieteen tutkimusohjelmaksi. Teoksessa esitetty nakemys on vaihtoehto traditionaaliselle oikeuspositivismille, joka on osoittautunut kykenemattomaksi ratkaisemaan oikeuden rajojen ja legitiimisyyden ongelmaa.

Luokka: Kurssikirjat

Varmasti lavalle

Esiintymisesta voi nauttia, jos jannityksen oppii hyvaksymaanJokainen muusikko soittaa joskus julkisesti, silla esiintyminen on osa niin musiikin opiskelua kuin muusikon tyotakin. Taitojen karttuessa ja itsekritiikin lisaantyessa lavalle nouseminen voi alkaa jannittaa.

Luokka: Kurssikirjat

Hoitotyön etiikka

Mika on hyvaa ja mika pahaa, mika oikein ja mika vaarin? Mita tarkoittaa hoitajan haavoittuvuus? Miten kiire seka taloudellisuuden ja tehokkuuden vaatimus vaikuttavat hoitotyohon?Tama teos kasittelee muun muassa naita kysymyksia ja osoittaa, mika merkitys etiikalla on hoitotyolle.

Luokka: Kurssikirjat