Category Archives for Laki ja oikeus

Velkavastuun toteuttaminen luottoyhte…

Insolvenssioikeus on maksukyvyttomyyden tutkimiseen erikoistunut oikeudenala. Se pyrkii oikeudellisin keinoin rajoittamaan niita taloudellisia ja yhteiskunnallisia haittoja, joita kansalaisten ja yritysten maksukyvyttomyys aiheuttaa. Tama kirja antaa lukijalleen yleiskuvan insolvenssioikeuden teoreettisista perusteista eli sen tavoitteista, oikeuslahteista, kasitteista ja oikeusperiaatteista.

Luokka: Laki ja oikeus

Peter Postma, Petitioner, V. United S…

Luokka: Laki ja oikeus

EU Administrative Law

The second edition of EU Administrative Law provides comprehensive coverage of the administrative system in the EU and the principles of judicial review that apply in this area. The chapters in the first half of the book deal with all … Continue reading

Luokka: Laki ja oikeus

Rikosprosessi

Teoksessa kasitellaan asianosaisten asemaa ja tehtavia seka tuomioistuinten toimintaa rikosasioissa. Tuomioistuinten lisaksi teoksessa tarkastellaan syyttajalaitosta, esitutkintaa ja pakkokeinoja, asianosaisten oikeusapua, syyttajan ja asianomistajan syyteoikeutta, yksityisoikeudellisten vaatimusten esittamista syyteasian yhteydessa ja lisaantyvaa kansainvalista yhteistyota rikosasioissa.

Luokka: Laki ja oikeus

Takausriita

Luokka: Laki ja oikeus

Dansk Statsret

Forlaget skriver: Denne bog giver en grundlæggende indføring i faget og dets metode og formål, og er med til at danne grundlag for undervisningen i faget statsforfatningsret ved jurastudiet. Der er derfor lagt vægt på at give en så vidt … Continue reading

Luokka: Laki ja oikeus

Yhteistoimintalaki käytännönläheisesti

Kirja on kattava ja looginen esitys yt-lain tyonantajille asettamista vaatimuksista. Kirjassa kaydaan lapi kaikki yhteistoimintamenettelya edellyttavat tilanteet.Tuoreimmat oikeustapaukset ja tyoneuvoston lausunnot seka yhteistoimintalakiin tehdyt muutokset on huomioitu.

Luokka: Laki ja oikeus

Tietosuojavastaavan käsikirja 2

Tietosuoja on julkisella, yksityisella ja kolmannella sektorilla koko ajan olennaisempi kysymys, johon liittyy runsaasti lakisaateisia velvoitteita.Tietosuojavastaavan kasikirja 2 on jokaiselle tietosuojavastaavalle ja tietosuoja-asioiden kanssa tyoskentelevalle tarpeellinen opas.

Luokka: Laki ja oikeus

Incoterms 2010

Kansainvalisen kauppakamarin ICC:n julkaisemat Incoterms-toimituslausekkeet ovat myyjan ja ostajan tarkea tyokalu kaupan sopimuksia solmittaessa. Vuonna 2010 uudistetut lausekkeet on otettu kayttoon yrityksissa eri puolilla maailmaa, ja niiden kayttotarkoitusta on laajennettu.

Luokka: Laki ja oikeus

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö. Tämä kolmas, uudistettu laitos on huolellisesti saatettu ajan tasalle sekä oikeuskäytännön että lain muutosten osalta.

Luokka: Laki ja oikeus