Category Archives for Liiketalous

Very Short, Fairly Interesting and Re…

Luokka: Liiketalous

Valmentava esimies

Valmentava esimiestyo on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksiloiden potentiaali vapautuu ryhman ja organisaation kayttoon. Ryhman potentiaali tukee vastavuoroisesti yksiloiden voimaantumista.

Luokka: Liiketalous

Työhyvinvointi osana henkilöstöjohtam…

Henkiloston tyohyvinvointi on yksi yhteiskuntamme keskiossa olevista kysymyksista. Hyvinvoiva henkilosto kykenee vastaamaan jatkuviin tyon muutoksiin, moninaisiin haasteisiin ja tyoskentelemaan tehokkaasti. Tyohyvinvoinnin tulee lapaista kaiken tyotoiminnan organisaation kokonaisuudessa.

Luokka: Liiketalous

The Master Key System

Luokka: Liiketalous

Strengths-Based Leadership: Great Lea…

In recent years, while continuing to learn more about strengths, Gallup scientists have also been examining decades of data on the topic of leadership. They studied more than 1 million work teams, conducted more than 20,000 in-depth interviews with leaders, … Continue reading

Luokka: Liiketalous

Start with Why: How Great Leaders Ins…

Why are some people and organizations more innovative, more influential, and more profitable than others? Why do some command greater loyalty from customers and employees alike? Even among the successful, why are so few able to repeat their successes over … Continue reading

Luokka: Liiketalous

Scrum: The Art of Doing Twice the Wor…

Luokka: Liiketalous

Screw Business as Usual

Can we bring more meaning to our lives and help change the world at the same time? Richard Branson, at his brilliant and motivating best, reveals how with his exciting new vision for the future. It is time to turn … Continue reading

Luokka: Liiketalous

Performance Measurement Guide for Inf…

Luokka: Liiketalous

Palkanlaskenta

Kirja käsittää palkanlaskennan keskeiset aihepiirit:· palkan muodostuminen· palkasta tehtävät vähennykset· kustannusten korvaukset· tärkeimmät työsuhteeseen, työaikaan ja vuosilomaan liittyvät asiat.Myös yrittäjän palkka-asiat esitetään kattavasti. Teos on tarkoitettu kaupalliseen koulutukseen palkanlaskennan opintojaksoille.

Luokka: Liiketalous