Category Archives for Management

Onnistu esimiehenä

Mita jokaisen esimiehen tulisi tietaa toimiessaan ihmisten, tyoyhteison tai tiimin johtajana? Pekka Jarvisen helppokayttoinen esimiestyon perusteos tarjoaa vaihtoehdon tilanteisiin, joissa halutaan nopeasti perehtya ihmisten ja tyoyhteison johtamisen peruskysymyksiin.

Luokka: Management

Deep leadership

Luokka: Management

Toimistopalvelut

Toimistopalvelut on uuden opetussuunnitelman mukainen toimistopalvelujen perusoppikirja merkonomiopiskelijoille. Kirja sopii liiketalouden perustutkinnon osaan Asiakaspalvelu seka Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelmaan. Kirja soveltuu myos datanomeille ja aikuiskoulutukseen.

Luokka: Management

Luova tietopääoma

Luovan tietopaaoman hyodyntaminen on keskeista yrityksen menestykselle globaalissa taloudessa. Tietopaaoman johtamisessa kiinnitetaan huomiota organisaation uudistumiskykyyn ja yksiloiden innovaatio-osaamiseen. Samalla yrityksen tulee kyeta ennakoimaan toimintaymparistossa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset.

Luokka: Management

IB Business Management Course Book: O…

Written by experienced IB teachers and workshop leaders, this fully updated edition offers unrivalled coverage of the new 2014 syllabus. With the most comprehensive coverage of all the SL and HL topics, a special focus on concept-based learning helps you … Continue reading

Luokka: Management

Corporate Governance Suomessa

Aihe, jota yritysjohtaja tai hallituksen jasen ei voi ohittaa!Corporate Governance, hyva hallinto- ja johtamisjarjestelma, tulee kaiken aikaa yha ajankohtaisemmaksi haasteeksi monissa yrityksissa- tiivistyvathan siihen yrityksen menestymisen tarkeimmat perusteet.

Luokka: Management

12 Week Year, The: Get More Done in 1…

The guide to shortening your execution cycle down from one year to twelve weeks Most organizations and individuals work in the context of annual goals and plans; a twelve-month execution cycle. Instead, The 12 Week Year avoids the pitfalls and … Continue reading

Luokka: Management

Yritystaloutta esimiehille

Esimiehille tarkoitettu selkea esitys yritystalouden perusasioista, joka auttaa ymmartamaan yritystoiminnan liiketaloudelliset periaatteet ja yrityksissa tehtavien paatosten taloudelliset vaikutukset. Teos ohjaa samalla taloudellisen menestyksen arvioimiseen tarkeimpien tunnuslukujen avulla.

Luokka: Management

Yrityksen turvallisuusopas

Miten yrityksessasi on varauduttu siihen, etta toimitiloissanne syttyy tulipalo, tarkeita tietoja sisaltava kannettava tietokone katoaa tai avainhenkilonne sairastuu vakavasti? Tama on perusteos yrityksille, jotka haluavat kehittaa turvallisuuttaan ja varmistaa toimintansa jatkuvuuden yllattavissakin tilanteissa.

Luokka: Management

Yrityksen osinko-opas

Toimitusjohtajan tarkein tehtava on suunnitella osakeyhtion liiketoiminta hyvin. Kannattava yritystoiminta tuottaa voittoa, joka voidaan jakaa yrityksesta osinkoina tai muilla menettelytavoilla. Osingonjako on osattava toteuttaa siten, etta se tayttaa seka osakeyhtiolain etta verolainsaadannon asettamat vaatimukset.

Luokka: Management