Category Archives for Management

Johtamisen pakolliset kuviot

Johtamisen pakolliset kuviot? on viiltavan ironinen kuvaus liiketoimintaa ohjaavista ajattelu- ja toi-mintamalleista strategian laatimisen, asiakkuuksien hallinnan ja henkiloston kehittamisen nakokul-mista. Se luo poleemisesti kuvaa siita, mita suomalaisissa suuryrityksissa tana paivana tapahtuu ja auttaa ymmartamaan, mista pinnalta katsottuna keinotekoisissa ja toisinaan … Continue reading

Luokka: Management

Johtajien tabut

Johtajien tabut on rohkea kurkistus johtajan tyopoydan taakse, hanen tunteisiinsa ja ajatteluunsa. Kirja ottaa kantaa siihen, mika on johtamisen pyhaa ja kiellettya, hankalaa, piilotettua, arkaa tai vain vaheksyttya, mita ei vain ole huomattu sanoa lainkaan tai riittavan painokkaasti.

Luokka: Management

Johda riskejä

Kirja antaa kattavan ja selkeän kuvan riskienhallintaan liittyvästä toimintakentästä niin yrityksen sisällä kuin erilaisten ulkopuolisten vaatimusten kannalta. Kirjaa voi lukea myös itsenäisinä kappaleina, jolloin siitä saa käytännön vinkkejä ja neuvoja riskienhallintatyöhön.

Luokka: Management

Johda liiketoimintaa prosessien verkkona

Liiketoiminnat perustuvat prosesseihin, joiden avulla tuotetaan asiakkaille palvelut ja tuotteet. Kai Laamasen uutuuskirja tarjoaa kaytannonlaheisen mallin prosessien johtamiseen seka opastuksen prosessien kehittamiseen. Selkea teksti ja laaja kuvitus ohjaavat lukijaa elavasti pohtimaan oman organisaationsa toimintamallien kehittamista seka suorituskyvyn parantamista.

Luokka: Management

Huippupomojen ominaisuudet & tositari…

Miksi jonkun esimiehen joukkue yltaa parempiin saavutuksiin kuin toisen? Miksi jokin joukkue tekee parempaa tulosta kuin muut? Syntyyko tulos esimiehen ansiosta vai esimiehesta huolimatta? Kuinka suuri merkitys esimiehella on joukkueen tulokseen – enta joukkueen muilla jasenilla?

Luokka: Management

Henkilöstövoimavarat tuottaviksi

Kirjassa esitellaan uusin teoria henkilostovoimavarojen tuotantofunktiosta. Sen mukaan voidaan osoittaa, etta on olemassa paljon parempia tapoja lisata tuottavuutta kuin yksipuolisesti henkilostokuluja saastamalla. Kirjassa kerrotaan, miten henkilostotuottavuutta voidaan parantaa seka yrityksissa etta julkisen sektorin organisaatioissa.

Luokka: Management

Esimiestyön vaikeus ja viisaus

Teos haastaa lukijan pohtimaan kasitystaan ihmisesta ja hanen kayttaytymistaan ohjaavista tekijoista tyossa ja tyoyhteisossa. Kirja lisaa ymmarrysta ihmisten ja ryhmien kayttaytymisesta; monien jarjettomyyksien takaa loytyy yleensa jokin jarki ja mielekkyys.

Luokka: Management

Esimiehenä arjessa

Hyva johtaminen on parhaimmillaan organisaation menestymisen turvaava aito kilpailutekija, kun taas huono johtaminen voi pahimmillaan jopa uhata organisaation olemassaoloa. Se, mita esimies tekee ja jattaa tekematta tyoyhteison arjessa, vaikuttaa huomattavasti organisaation menestymiseen ja henkiloston hyvinvointiin.

Luokka: Management

Den rigeste mand i Babylon

Forlaget skriver: Den rigeste mand i Babylon er en række elegante fabler, der meget overbevisende viser, hvorfor nogle mennesker tiltrækker penge og succes uden at anstrenge sig, mens andre arbejder forgæves et helt liv på det samme.

Luokka: Management

Covenants in finnish small and medium…

Luokka: Management