Category Archives for Matematiikka ja tilastotiede

Pitkä sigma 6

Kirjan paaluvut: 1. Tilastotieteen peruskasitteita 2. Todennnakoisyys 3. Kombinatoriikkaa 4. Todennnakoisyyden laskusaannot 5. Jakaumia 6. Kertausosa 7. Ekstrat

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Pitkä matematiikka 5

Vektorit ovat matemaattisia malleja sellaisille suureille, joilla on sekä suunta että suuruus. Kurssilla vektoreita käytetään monipuolisesti geometristen ongelmien ratkaisemiseen. Vektorien avulla määritetään muun muassa kulmia ja pisteitä kaksi- ja kolmiulotteisessa koordinaatistossa sekä tutkitaan kolmiulotteisen avaruuden suoria ja tasoja.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Ammattimatikka: kauppa

Tyoelamapainotteinen oppikirja sisaltaa pakolliset matematiikan kurssit.Ytimekas teoria opettaa olennaisen, on tiivis ja helposti lahestyttava.Asiat esitetaan loogisesti ja opiskelijaa motivoiden. Selkeakielisten ja ymmarrettavien kirjojen rakennekin on selkea: testaa taitosi, teoria ja tehtavat.Perustehtavista edetaan vaativiin ja erillista harjoituskirjaa ei ole, vaan kaikki … Continue reading

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Matikka 2

Aukeaman vasemmalla sivulla harjoitellaan uusia asioita, oikealla sovelletaan ja syvennetaan opittua. Lisaaukeamalla tehtavat vaikeutuvat ja taitaville oppilaille on haastavia tehtavia. Myos kotitehtavat ovat lisaaukeamalla.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Tuhattaituri 1b

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Tuhattaituri 6b

Tuhattaituri 6b opettajan opas on kuudennen luokan matematiikan opettajan materiaali kevatlukukaudelle. Oppaassa ovat tehtavien vastaukset, tuntikohtaiset ohjeet, liitteet ja summatiiviset kokeet. Lisaksi oppaassa on runsaasti toiminnallisia vinkkeja ja ohjeita eriyttamiseen.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Matikka 1

Matikka-sarjassa on erityista tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen helpottamiseksi kehitetty uudenlainen materiaali nimeltaan Oma vihko. Se toimii oppikirjan apuna.Kaikki oppilaat tekevat oppikirjan perusaukeaman vasemman sivun, joka on suunniteltu erityisen havainnolliseksi ja perusvalmiuksia harjoittavaksi.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Abi kort matematik

Abi Kort matematikar en repetitions- och ovningsbok i matematik for den korta larokursen i gymnasiet. Boken forebereder abiturienterna infor studentexamen och tar upp det centrala innehallet och studentexamensuppgifter i alla 8 kurser. Boken fungerar ocksa som stod under hela gymnasietiden … Continue reading

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Uusi matikkamatka 4

Uusi Matikkamatka 4 syksyn kirjassa kaytetaan kirjainta muuttujan merkkina ja lasketaan muuttujan sisaltavan lausekkeen arvo. Yhtaloita ja epayhtaloita ratkaistaan kokeilemalla. Opitaan samannimisten murtolukujen yhteen- ja vahennyslaskua seka desimaalilukujen yhteen- ja vahennyslaskua paassa ja allekkain.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Variaabeli 6

– Vastaa sisalloltaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista lyhyen matematiikan kurssia Matemaattisia malleja II.- Auttaa varmentamaan ja taydentamaan yhtaloiden ratkaisutaitoja.- Opettaa ratkaisemaan kaytannon tilanteisiin liittyvia lineaarisia optimointitehtavia.- Ohjaa ymmartamaan lukujonon kasitteen.- Perehdyttaa ratkaisemaan kaytannon ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan … Continue reading

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede