Category Archives for Matematiikka ja tilastotiede

How Not to be Wrong: The Hidden Maths…

The Sunday Times Bestseller. The maths we learn in school can seem like an abstract set of rules, laid down by the ancients and not to be questioned. In fact, Jordan Ellenberg shows us, maths touches on everything we do, … Continue reading

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Pyramidi 6

Pyramidi 6 uudistettiin samalla konseptilla kuin Pyramidi 7: olennainen jätettiin kirjaan, lisämateriaali siirrettiin nettiin. Nyt kirjaa on entistä helpompi käyttää sekä tunnilla että kotona. Tilastotiedettä: peruskäsitteet ja tilastoaineiston käsittelyn perusasiat.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Tuhattaituri 2-3 (cd)

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Pitkä matematiikka 13

Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssilla syvennetään ja täydennetään pakollisilla kursseilla opittuja differentiaali- ja integraalilaskennan tietoja. Aihepiirin keskeisin käsite on raja-arvo, joka kurssilla kohdataan monissa eri tilanteissa.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Kuutio %

Kuutio % Y on OPS:n minimivaatimukset tayttava rinnakkaisversio yleisopetuksen kirjasta. Se on tarkoitettu yksilolliseen opetukseen oppilaille, joille matematiikan opiskelu tuottaa vaikeuksia. Kirjaa voi kayttaa seka yleisopetuksen yhteydessa etta erityisluokilla.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Pii 8

Pii 8 E on kahdeksannen luokan matematiikan oppikirja. Sen avulla opit uusia asioita mittaamisesta ja pinta-aloista, prosenteista, potensseista, funktioista ja yhtaloista. Tutustut mielenkiintoisiin asioihin ja ilmioihin, joissa tarvitaan matematiikkaa.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Algebra 1

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Säde 1

Sade 1 on ylakoulun matematiikan oppikirja. Kirja koostuu kolmesta osasta: Luvut ja laskutoimitukset, Kuvioiden geometriaa ja Luvuista kirjaimiin.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Variaabeli 4

– Vastaa sisalloltaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista lyhyen matematiikan kurssia Matemaattinen analyysi.- Harjaannuttaa tutkimaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin.- Opettaa ymmartamaan derivaatan kasitteen muutosnopeuden mittana.- Opettaa tutkimaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla.- Opettaa sovellusten yhteydessa maarittamaan polynomifunktion suurimman ja pienimman … Continue reading

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Tilastotieteen perusteet

Kirjassa kasitellaan tilastollisiin menetelmiin liittyvat peruskasitteet, tavallisimmat laskentamenetelmat, graafisen esittamisen tavat seka tilastollisen tutkimuksen perusmenetelmat. Erityista huomiota on kiinnnitetty menetelmien kayttoedellytyksiin ja tulosten tulkintaan.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede