Category Archives for Matematiikka ja tilastotiede

Pyramidi 1

Pyramidi 1:n keskeisiä asioita ovat luvut ja laskutoimitukset, ensimmäisen asteen yhtälö, verrannollisuus, prosenttilasku, neliöjuuri ja yleinen juuri, potenssi sekä funktio. Lisätietoa-osuudessa käsitellään reaalilukujen aksioomia ja yhtälön ² = 3 ratkaisun olemassaoloa.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Pitkä sigma 3

Kirjan paaluvut: 1 Peruskasitteita2 Monikulmioita3 Ympyra4 Avaruusgeometriaa5 Kertausosa6 Ekstrat

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Pitkä matematiikka 1

Pitkä matematiikka 1. Funktiot ja yhtälöt aloittaa matematiikan pitkän oppimäärän lukio-opinnot. Aluksi varmennetaan ja täydennetään ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisutaitoja, verrannollisuuden ymmärtämistä ja prosenttilaskennan hallintaa.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Palvelualojen laskutaito

Kirja on yhteisten tutkinnon osien matematiikan opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukainen. Kirjassa kerrataan aluksi monipuolisesti aloilla tarvittavan matematiikan perusteita ja sen jalkeen keskitytaan ammattityon matematiikan tietojen ja taitojen oppimiseen ja harjoittamiseen unohtamatta arkielamaassa tarvittavaa laskentaa.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Oma Pointti 2

Oman Pointin teoriasivut ovat samat kuin tavallisen Pointin ja tehtavat ovat tavallisen Pointin A-sarjan tehtavia. Omassa Pointissa tehtavat tehdaan kirjaan ja niihin on lisatty mallisuorituksia ja apukuvia.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Min matematik 3a

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Matriisilasku ja lineaarialgebra

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Matikka Oma kirja 3

Oma kirja seuraa aukeama aukeamalta Matikka 3 -oppikirjaa. Molemmissa kirjoissa on perusaukeaman vasemmalla sivulla samat tehtävät. Omaan kirjaan on tarvittaessa lisätty apukuvia ja mallisuorituksia. Oikeanpuoleisen sivun soveltavat tehtävät ovat Omassa kirjassa luvuiltaan ja kieleltään helpompia kuin peruskirjassa.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Matematiikkaa rakentajille

Matematiikkaa rakentajille -kirjassa kerrataan matematiikan perustaidot ja opetetaan niiden soveltamista rakentamiseen.Kirjan lahes 350 laskutehtavan avulla kaydaan lapi rakentajan kannalta keskeinen matematiikan sisalto peruslaskutoimituksista vektoreihin ja yhtaloihin.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Lyhyt matikka 3

Matemaattisia malleja I -kurssilla tutkitaan sellaisia suureiden valisia riippuvuuksia, joita voidaan kuvata suoran tai potenssin avulla. Opitaan muun muassa muodostamaan ja kayttamaan suorien yhtaloita. Potenssin kasitetta yleistetaan niin, etta eksponenttina voi olla mika tahansa luku.

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede