Drums of Autumn: (Outlander 4)

HOW FAR WILL A WOMAN TRAVEL TO FIND A FATHER – A LOVER – A DESTINY? ACROSS SEAS – ACROSS TIME – ACROSS THE GRAVE ITSELF It began in Scotland, at an ancient stone circle. Claire Randall was swept through time into the arms of James Fraser whose love for her became legend – a tale of tragic passion that ended with her return to the present to bear his child. Jatka lukemista →

Luokka: Yleinen

Meikäläisen mukaan

Meikalainen on Seppo Kaariaisen omakohtainen kertomus Suomen nykytilasta ja siihen johtaneista kehityskaarista. Kirjalla on kolme paaviestia. Ensinnakin se hahmottelee maamme tulevaisuutta niin ulko-, EU- kuin sisapolitiikankin alueilla. Toiseksi se arvioi vuoden 2015 eduskuntavaalien merkitysta nykyisessa historiallisessa tilanteessa. Jatka lukemista →

Luokka: Valtiotiede

Evon-kävijöitä

Evo on Etela-Suomen suurimpia metsaalueita. Tassa kirjassa erilaiset Evon-kavijat kertovat mielipaikoistaan Evolla. Puheenvuorot luotaavat maiseman eri ulottuvuuksia ja peilaavat ihmisen suhdetta luontoon. Ohessa kulkevat metsanhoidon ja luonnonsuojelun teemat, biologinen tutkimus seka metsaalan opetus. Jatka lukemista →

Luokka: Eurooppa

Avengers Vs X-Men: Avengers

Jatka lukemista →

Luokka: Huumori. Pakinat

Brocade Accredited Server Connectivit…

Jatka lukemista →

Luokka: IT-kirjat

Laskutaito 2

Oppikirja on visuaalisesti selkea. Uudet asiat esitellaan hyvin erottuvilla opetuspohjilla, ja materiaalia on riittavasti seka tuntityoskentelyyn etta kotitehtaviksi. Uudistetuissa kirjoissa haastavimmat tehtavat on merkitty kettu-symbolilla.

Jatka lukemista →

Luokka: Matematiikka ja tilastotiede

Maailmanpolitiikka

Tama teos tarjoaa vastauksen kysymykseen: Milta maailmanpolitiikka nayttaa sita tutkivan tieteenalan nakokulmasta? Teos on aihepiirin ainoa kattava suomenkielinen yleisjohdanto ja perusoppikirja. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa – Oppialan luonne ja koulukuntien valinen kilpailu- Kansainvaliset toimijat ja niiden politiikka- Kansainvalinen organisaatio ja ryhmittyminen- Kansainvalinen anarkia ja jarjestys- Maailmanlaajuiset ongelmat ja niiden kasittelyn mahdollisuudet – Maailmanpolitiikan tulevaisuusTekstia taydentavat lukuisat havainnollistavat kuvat ja kaaviot Teoksen kirjoittaja on Turun yliopiston yleisen valtio-opin, erityisesti kansainvalisen politiikan emeritus professori. Jatka lukemista →

Luokka: Valtiotiede

Tilinpäätöksen tulkinta

Tilinpaatoksen tulkinta -teos kertoo, mihin tilinpaatosta ja toimintakertomusta luettaessa kannattaa kiinnittaa huomiota. Lisaksi tutkitaan, millaisia signaaleja tilinpaatosratkaisu voi antaa ulkopuoliselle lukijalle ja miten yksittaisia tietoja yhdistelemalla taseesta, tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta saadaan uutta tietoa yrityksesta. Jatka lukemista →

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Kielletyt roskat

Joku tayttaa salaa Ubben perheen roskatynnyrin, ja Ubben aiti suuttuu. Visbyssa kun jatteidenkasittely maksaa, eika perheella ole paljoa rahaa. Onneksi Emil loytaa pian johtolangan…

Jatka lukemista →

Luokka: Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus

Kirjat

Luokka: Yleinen