Category Archives for Pedagogiikka

Equality in the Secondary School: Pro…

This book draws together a wealth of knowledge from a varied list of contributors all of whom recognise the importance of promoting equality in secondary schools. Drawing on a wealth of knowledge from a diverse group of contributors, this volume … Continue reading

Luokka: Pedagogiikka

Elever med svag teoretisk begåvning

For att kunna ge alla mojligheter att utvecklas ar det viktigt att forsta elevens forutsattningar och kunna ge stod utifran behov. Boken tar upp hur svarigheterna kan te sig, vad man kan gora for att stotta eleverna och tanka pa … Continue reading

Luokka: Pedagogiikka

Anmärkningsvärt om… ledarskapet i s…

Rektorsrollen ar ett av de mest utmanande ledaruppdrag man kan ta pa sig. Det beskrivs ofta som oerhort betydelsefullt for svensk samhallsutveckling. Den har boken tar upp forhallanden kring dagens svenska skolledarskap. En rad fragor ar aktuella: Vad ar karnan … Continue reading

Luokka: Pedagogiikka

L som i läsa, M som metod : om läsinl…

Det finns många olika teorier om läsinlärning. En skicklig lärare behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare från olika skolor berättar här om hur de arbetar med läsinlärning.

Luokka: Pedagogiikka

Tanssi-Innostaminen

Luokka: Pedagogiikka

Democracy and Education

John Dewey’s ”Democracy and Education” addresses the challenge of providing quality public education in a democratic society. In this classic work Dewey calls for the complete renewal of public education, arguing for the fusion of vocational and contemplative studies in … Continue reading

Luokka: Pedagogiikka

Tecnicas de Estudo Para Criancas

Luokka: Pedagogiikka

Relationer, ramar & respekt : så skap…

Hur kan larare skapa studiero i klassrummet? Hur utvecklar man ett positivt ledarskap och en omsesidig respekt? Och hur bemoter man de elever som standigt stor? Har intervjuas en rad larare i arskurs F9 fran olika delar av Sverige samt … Continue reading

Luokka: Pedagogiikka

När en skola havererar : om att använ…

Innan allt gar over styr i en skola kan ett och annat goras for att hejda en upptrappning av elandet. En forutsattning ar darvid att personal tar det som sker pa allvar och forstar att beteenden ar sprangfyllda av kommunikation. … Continue reading

Luokka: Pedagogiikka

Essential Montessori, The

Luokka: Pedagogiikka