Category Archives for Rahoitus ja laskentatoimi

Laskentatoimi johtamisen tukena

Laskentatoimi johtamisen tukena -teoksessa esitellaan johdon laskentatoimen peruskasitteet ja laskentamenetelmat ja ankkuroidaan ne kaytannon paatoksentekotilanteisiin. Kirjassa havainnollistetaan, kuinka laskennan menetelmia voidaan kayttaa esimerkiksi jakelukanava- ja tuotekehityspaatosten tai projektijohtamisen tukena.

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Stewardship, The: Lessons Learned fro…

A compelling argument for why stewardship of wealth and service to others should be our highest financial priority Stewardship is the journey of financial insider John Taft towards understanding and affirming the importance of stewardship which he has come to … Continue reading

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Tilinpäätöksen tulkinta

Tilinpaatoksen tulkinta -teos kertoo, mihin tilinpaatosta ja toimintakertomusta luettaessa kannattaa kiinnittaa huomiota. Lisaksi tutkitaan, millaisia signaaleja tilinpaatosratkaisu voi antaa ulkopuoliselle lukijalle ja miten yksittaisia tietoja yhdistelemalla taseesta, tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta saadaan uutta tietoa yrityksesta.

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Tilinpäätösanalyysi

Kirjassa kuvataan tilinpaatosanalyysia taloudellisen paatoksenteon osana erityisesti yrityksen omistajan nakokulmasta. Analyysin antamaa kuvaa verrataan omistajan yritykselle asettamiin tavoitteisiin: mita yrityksen taytyy tehda paremmin lisatakseen omistaja-arvoaan?

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Private Equity and Venture Capital in…

The distinctive nature of the European pe/vc environment is on display in Stefano Caselli’s presentation of its complete conceptual framework, from the volatile (its financial side) to the stable (its legal organization). A Bocconi University professor, Caselli offers a European … Continue reading

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Yrityksen taloushallinto 1

Kirja tutustuttaa kirjanpidon perusteisiin: liike- ja palkkatapahtumien kirjaamiseen, laskutukseen, myynti- ja ostoreskontraan seka arvonlisaverotukseen. Siina kasitellaan menojen ja tulojen jaksottamista seka pienen yrityksen tilinpaatoksen ja tilinpaatosraporttien laatimista.

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Siirtohinnoittelu

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Yrityksen taloushallinto 2

Kirja tarkastelee kirjanpidon ja arvonlisaverotuksen erityiskysymyksia, eri yritys- ja yhtiomuotojen kirjanpitoa seka yrityksen tuloverotusta. Se sisaltaa runsaasti esimerkkeja ja oppimista tukevia, monipuolisia harjoituksia niin yksittaisista aihealueen kysymyksista kuin koko tilikauden kirjanpidostakin.

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Mitä jokaisen kotiäidin (ja muidenkin…

Moni nainen ehtii elamansa aikana olemaan kotiaiti. Myos suurin osa uraaideista kantaa paavastuun perheestaan ja jatkaa tyopaivaansa kotitoiden merkeissa. Ilman palkkaa. Onko kotiaidin mahdollista sailyttaa taloudellinen itsenaisyytensa? Kylla on, mutta ei yhteiskunnan tarjoamilla tuilla.Sanotaan, etta naiset hallitsevat kuluttamisen, nyt heidan … Continue reading

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi

Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu

Kirjassa kasitellaan elinkeinotulon verottamista ja yrityksen verotettavan tulon maaraytymista. Tilinpaatossuunnitteluosassa tarkastellaan tavoitetulokseen vaikuttavia seikkoja ja yrityksen kaytettavissa olevia tuloksensaatelykeinoja.Sisallossa on otettu huomioon lainsaadannossa vuoden 2013 loppuun mennessa tapahtuneet muutokset (mm.

Luokka: Rahoitus ja laskentatoimi