Category Archives for Sosiaaliset kysymykset

Selviämistarinoita

Miten päihderiippuvuudesta voi selvitä?Yhdeksäntoista raitistuneen alkoholistin haastatteluihin pohjautuvat tarinat kertovat, kuinka alkoholista tulee ongelma, millaista on elämä viinan kanssa ja kuinka juomisen lopettaminen vihdoin onnistuu.Kirja muuttaa kuvaa alkoholismista ja murtaa käsityksiä alkoholin ongelmakäytöstä.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Ammattina sosionomi

Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat sosiaalialaan ja siella tehtavaan tyohon. Sosionomikoulutus pyrkii omalta osaltaan vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tuomiin haasteisiin. Ammattina sosionomi tarjoaa tietoa ja pohdittavaa materiaalia ammattikorkeakouluopiskelijalle matkalla sosiaalialan ammattilaiseksi.Kirja on ensimmainen perusteos, joka kasittelee sosionomin ammattia.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Mitä kuuluu?

Puhumalla paras -ohjaajan opas puhelimitse tai internetissa toimiville keskusteluryhmille.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina

Sosiaalityon ydin on tyontekijoiden ja asiakkaiden kohtaamisissa. Tyontekijoina ja asiakkaina olemisen tapaa eivat kuitenkaan paata vain osapuolet itse vaan suhdetta maaritellaan myos politiikassa ja hallinnossa, sosiaalitieteellisessa tutkimuksessa ja sosiaalityon omilla akateemisilla kentilla.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Parisuhdeväkivalta

Mika pitaa vakivallan kohteena olevia naisia parisuhteessa? Millaiset asiat tekevat parisuhdevakivallasta puhumisen, avun hakemisen ja uhrien auttamien vaikeaksi?Vakivallan yleisyys seka yksittaisissa parisuhteissa etta sukupolvien ketjussa aiheuttaa karsimysta parisuhteen osapuolille, heidan lapsilleen ja laheisilleen.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Monikulttuurinen varhaiskasvatus ja e…

Monikulttuurinen varhaiskasvatus ja esiopetus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kirja antaa teoreettisen perustan ja runsaasti kaytannon ohjeita maahanmuuttajalasten ja heidan perheidensa kohtaamiseen. Kirja kasittelee monipuolisesti muun muassa maahanmuuttajalapsen kielikasvatusta, uskontokasvatusta, kulttuurienvalista vuorovaikutusta, kotoutumista ja kasvatuskumppanuutta.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Hyvä kysymys

Mita sosiaalityontekijoiden asiakaskohtainen tyo kaytannossa todella on? Tama oli keskeinen kysymys jo 1966 ilmestyneessa lisensiaattitutkimuksessa, johon tama kirja pohjautuu. Helmi Maen tutkimukset ovat kiinnostava esimerkki ratkaisuista, joita sosiaalityon ainokainen tutkija teki luovien yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen vaatimusten, suomalaisen sosiaalityon tiedontarpeiden seka olemattoman … Continue reading

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Taistelu sosiaaliturvasta

Kirja kutsuu lukijan tutustumaan siihen kiehtovaan tapahtumasarjaan, jonka seurauksena useimmilla meista on turvanaan lahes kahden miljoonan vanhan markan vararahasto tyottomyyden, sairauden ja vanhuuden varalta – eraanlainen miljoonaoptio.Suuret sosiaaliturvauudistukset ovat olleet tyovaenliikkeen ohjelmassa jo Forssan kokouksesta 1903 lahtien.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Perhe ja hyvinvointi (selkokielinen)

Perhe ja hyvinvointi on uuden Yhteiskunta-kirjasarjan avausosa. Sarjassa kerrotaan yhteiskunnan toiminnan perusasioista.Jokainen suomalainen kohtaa elamansa varrella yhteiskunnallisia asioita, joista on hyva olla perilla. Yhteiskunta-sarja on suunnattu yhteiskuntaopin materiaaliksi ylaasteen erityisopetukseen.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Överstatlig flyktingpolitik : staters…

Tidigare hade Sverige en ljummen hallning till FN:s flyktingkonvention och en narmast avvisande installning till Europa konventionen om manskliga rattigheter. Idag betraktas de som sjalvklara. Stora forandringar har agt rum sedan Sverige blev medlem i EU.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset