Category Archives for Sosiaaliset kysymykset

Hauska matka eskariin!

Opettajan kirjaa rytmittavat jaksotarinat, joiden kasittelyyn ja niihin liittyvaan toimintaan kirjassa on paljon vaihtoehtoja. Krja on kaiken kattava kasikirja esiopetusvuoden tarpeisiin. Sielta loytyy seka uusia etta perinteisia lauluja, leikkeja, liikuntaa hiihto- ja luistelukouluineen, keskustelun ja tutkimuksen aiheita seka projekteja.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Äitiyden sietämätön keveys

Kuvaus aitiydesta, sen iloista ja vaietuista pimeista puolista. Aitiyden sietamaton keveys kertoo, miten elamansa ennen niin hyvin hallinnut nainen voi muutaman vuoden aikana kayda lapi valtavan maaran tunteita suunnattomasta ilosta synkkaan ahdistukseen.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Pelastuskirja. Nyt!

Suomalaiset ovat aina jakaneet kohtalonsa niin hyvina kuin huonoina aikoina. Yhteisvastuu ja yhdessa tekeminen ovat luoneet hyvinvointiyhteiskunnan. Mutta kuinka sailyttaa tama arvokas pohjoismainen elamantapa kansainvalisen talouskriisin, valtionvelan ja globaalin kapitalismin puristuksissa?Pelastuskirja.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Juomateollisuuden työturvallisuusopas

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjaltaPerheasioiden sovittelussa tarkein keskustelunaihe on lapsi, hanen tarpeensa ja hanen arkensa. Sovittelussa vanhemmat voivat kayda keskinaisia neuvottelujaan lapsen asioista ja eron jalkeisesta vanhemmuudesta.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Kahden kodin lapset

Suomessa avioeroissa syntyy joka vuosi 30 000 uutta erolasta ja -nuorta. Jokainen lapsi on yksilo, eika kukaan syvimmiltaan voi tietaa ennalta, miten lapsi elaa, kokee ja tuntee vanhempiensa eron. Aikuisten vastuu lapsen tukemiseen hanen ikakautensa ja yksilollisten ominaisuuksien perusteella on … Continue reading

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Welfare in Finland

Welfare in Finland gives an overall view of the welfare of Finnish society. Based on scientific research and drawing on diverse sources, the book offers a broad and varied analysis of welfare in Finland at the beginning of the new … Continue reading

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelula…

Henkilokohtaisen avun muuttuminen subjektiiviseksi oikeudeksi vaikeavammaisille henkiloille on lisannyt heidan yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnan toimintoihin. Henkilokohtaisen avun asiakasmaara onkin kasvanut selvasti viime vuosina johtuen erityisesti vuoden 2009 lakimuutoksesta.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Työnhakijan kirja

Luokka: Sosiaaliset kysymykset

Taidelähtöiset menetelmät lastensuoje…

Tutkimus porautuu taidelahtoisten tyomenetelmien soveltamiseen lastensuojelussa valaisten yli vuosikymmenen mittaista kehittamistyota. Paaosa tutkimusaineistosta on keratty valtion koulukodeissa toteutetuissa taidepainotteisissa hankkeissa. Tutkimus on lastensuojelussa laatuaan ensimmainen Suomessa.

Luokka: Sosiaaliset kysymykset