Category Archives for Tekniikka

Der Eurocode 6 für Deutschland

Mit diesem Beuth-Kommentar erhalten die Anwender eine praxisgerecht aufbereitete Fassung des Eurocode 6: Die Teile der DIN EN 1996 zur Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten wurden mit den zugehörigen Nationalen Anhängen (NA) zu einem durchgängig lesbaren Text zusammengefasst.

Luokka: Tekniikka

Kiinteistöjen sähköasennukset

Kirjan sisalto koostuu asuinkiinteistojen sahkoasennuksista. Kirjassa seurataan pari-, rivi-, ja kerrostalon sahkoasennuksia siina jarjestyksessa kun rakennustyo etenee tyomaalla.Opiskelutehtavia ratkottaessa tulkitaan asennuspiirustuksia ja kaavioita seka paneudutaan asennuksen toteutukseen ja sita koskeviin asennusohjeisiin.

Luokka: Tekniikka

SolidWorks 2014

Nykyaikaisessa mekaniikkasuunnittelussa hyodynnetaan kolmiulotteista tietokonegrafiikkaa. Oppikirjassa perehdytaan 3D-mekaniikkasuunnitelun perusteisiin SolidWorks-ohjelmistolla ja siina kasitellaan 3D-mekaniikkasuunnittelun yleisimmat prosessit; esimerkiksi osien, kokoonpanojen ja piirustusten tuottaminen seka tuotetiedon hallinta ja FEM-laskenta.

Luokka: Tekniikka

Hirsityöt

Hirsirakentamisen yksinkertainen perinne elaa uutta nousukautta. Vuosisatoja vanhat tekniikat ja kaytannot ovat edelleen sovellettavissa rakentamiseen. Nykypaivan vaatimukset ja tekninen kehitys ovat kuitenkin muuttaneet myos hirsirakentamista ja tehneet siita entista monimutkaisempaa.Hirsityot antaa ajankohtaisen kuvan hirsirakentamisen taidosta ja tekniikasta.

Luokka: Tekniikka

Tribologia

Kirjassa kasitellaan tribologian osa-alueita kitkaa, kulumista ja voitelua. Naiden aiheiden perusteorioiden lisaksi kirjaan on sisallytetty myos taulukkomateriaalia ja laskentaohjeita seka esimerkkeja, joten kaytannon tyossa sita voidaan kayttaa myos kasikirjana.

Luokka: Tekniikka

Tietokoneavusteinen koneenpiirustus

Luokka: Tekniikka

Rakenteiden mekaniikka

Tama kirja on tarkoitettu teknillisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rakennusinsinooriosastojen ja soveltuvin osin myos koneinsinooriosastojen Rakenteiden statiikan kurssien oppimateriaaliksi. Kirjan kayttamista helpottaa mekaniikan peruskurssien, lahinna statiikan ja lujuusopin sujuva osaaminen.

Luokka: Tekniikka

Prosessiteollisuuden sähkö- ja automa…

Ajantasainen uutuus kasittelee teoreettisia ja asennusteknisia perustietoja prosessiteollisuuden sahko- ja automaatiolaitteista seka niiden asennuksesta ja kaytosta.Alan asiantuntijoiden kirjoittama teos soveltuu erityisesti ammattioppilaitosten sahko- ja automaatio-osastojen kayttoon.

Luokka: Tekniikka

Moottorialan sähköoppi

Luokka: Tekniikka

Konetekniikan perusteet

Kirjassa esitellaan lyhyesti suomalaisen teollisuuden historiaa ja nykyisia tuotantojarjestelmia, jonka jalkeen kasitellaan tuotteiden valmistusta kasin ja tyostokoneilla. Levytyotekniikkaa ja hitsausprosesseja kasitellaan omina lukuinaan, samoin pneumatiikan, hydrauliikan ja sahkotekniikan perusteita.

Luokka: Tekniikka