Category Archives for Ympäristö

Ympäristön tila ja suojelu Suomessa

Ilmasto muuttuu ja Itameri rehevoityy, mutta miksi ja miten? Enta mita kuuluu muille ymparistoongelmille ja miten ymparistoa suojellaan? Naihin kysymyksiin vastaa juuri ilmestynyt kirja Ympariston tila ja suojelu Suomessa. Nyt julkaistu kirja on uudistettu laitos alun perin viisi vuotta sitten … Continue reading

Luokka: Ympäristö

Sosiaali- ja terveysalan fysiikka & k…

Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia lähestyy fysiikan ja kemian ilmiöitä lähihoitajan ammatin näkökulmasta. Kirjassa esitellään fysiikan ja kemian perusteet niin ihmisessä kuin hoiva- ja hoitotyössäkin.

Luokka: Ympäristö

Repovesi

Luokka: Ympäristö

Luonnonkirja 7-9

Luonnonkirja 7 – 9 -sarjan oppikirjoihin liittyvat monipuoliset tehtavavihkot. Tehtavavihkot tukevat peruskasitteiden opiskelua ja kannustavat oppilaita tutkimusten tekemiseen. Tehtavavihkoissa on selkea rakenne: Jokaiseen lukuun kuuluu kaksi sivua perustehtavia ja kaksi sivua tunnilla nopeasti toteutettavia tutkimustehtavia tai kokeellisia tehtavia.

Luokka: Ympäristö

Luonnonkirja 7-9

Luonnonkirja 7 – 9 -sarjan oppikirjoihin liittyvat monipuoliset tehtavavihkot. Tehtavavihkot tukevat peruskasitteiden opiskelua ja kannustavat oppilaita tutkimusten tekemiseen. Tehtavavihkoissa on selkea rakenne: Jokaiseen lukuun kuuluu kaksi sivua perustehtavia ja kaksi sivua tunnilla nopeasti toteutettavia tutkimustehtavia tai kokeellisia tehtavia.

Luokka: Ympäristö

Jälkeemme vedenpaisumus?

Johtaako ilmaston lampeneminen peruuttamattomiin katastrofeihin? Millaisia muutoksia kiihdyttavia yllatyksia muhii merten uumenissa? Ymparistomuutoksiin liittyy erilaisia kynnysarvoja, joiden ylittymisen jalkeen paluu entiseen voi olla mahdotonta. Pelkona on, etta esimerkiksi jaatikoiden kiihtyva sulaminen tai metaanin vapautuminen arktisista soista ja merenpohjista johtaa ilmaston … Continue reading

Luokka: Ympäristö

Aine ja energia

Fysiikan ja kemian tyokirjat sisaltavat aiheeseen orientoivia johdantotehtavia, selkeasti ohjeistettuja tutkimustehtavia seka monipuolisia tuntitehtavia. Tehtavien vastaukset kirjoitetaan tyokirjaan, jolloin aikaa saastyy ilmioiden pohdiskeluun.

Luokka: Ympäristö

Unohdetut ympäristöongelmat

Elinymparistomme muuttuu koko ajan ja ymparistoongelmia nousee esiin yllattavissakin yhteyksissa. Kaikkia muutoksia ei kuitenkaan tunnisteta, ennen kuin haittojen korjaaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Teos pureutuu vahalle huomiolle jaaneisiin ymparistokysymyksiin kuten hajuihin, meluun, hiukkasiin ja valosaasteeseen.

Luokka: Ympäristö

Turvapaikkoja elämälle

Luonnonperintosaation 20-vuotisjuhlakirja. Kirjan yhdeksassa artikkelissa lahestytaan luonnonsuojelua ja saation merkitysta eri nakokulmista, kirjoittajina saation perustaja Pentti Linkola ja muita toiminnassa eri tavoin mukana olleita. Lisaksi kirjassa esitellaan 15 Luonnonperintosaation ostamaa ja suojelemaa aluetta eri puolilta Suomea kuvin, kartoin ja monipuolisin … Continue reading

Luokka: Ympäristö

Sosiaali- ja terveysalan fysiikka & k…

Tassa kirjassa on katevasti lahihoitajan tarvitsemat fysiikan ja kemian sisallot yksissa kansissa. Fysiikan ja kemian ilmioita sovelletaan hoitotyohon, arkielamaan seka ihmisen elimiston toimintaan. Taman lisaksi kasitellaan kemikaalien ja laitteiden kayttoturvallisuutta seka hoitamisen ymparistovaikutuksia.

Luokka: Ympäristö